Jump to content
HomepageResearch and publications

KLUMP

Kompetenceløft af undervisere i matematik på erhvervsskoler

Dette projekt sætter fokus på at udvikle erhvervsskolelæreres undervisningskompetencer gennem samarbejde mellem matematiklærere og faglærere på andre fag med matematikindhold. Målet er at bygge bro mellem matematikken og erhvervsfagligheden og øge elevernes motivation og læring i matematik.

Kontakt folkene i KLUMP

KLUMP

Kompetenceløft af undervisere i matematik på erhvervsskoler

Dette projekt sætter fokus på at udvikle erhvervsskolelæreres undervisningskompetencer gennem samarbejde mellem matematiklærere og faglærere på andre fag med matematikindhold. Målet er at bygge bro mellem matematikken og erhvervsfagligheden og øge elevernes motivation og læring i matematik.

Kontakt folkene i KLUMP

Matematik er en uundværlig del af både håndværk og erhverv, blandt andet inden for smede-, tømrer- og murerfaget og på det merkantile område. Men for eleverne kan matematik være meget abstrakt, og det kan være svært for dem at se sammenhængen mellem matematikundervisningen og deres håndværk. Derfor er der brug for, at lærere bliver endnu bedre til at bygge bro mellem matematikken og håndværksmæssige og merkantile fag.

Projektet vil belyse de styrker, der kan ligge i samarbejdet mellem lærere med forskellige fagligheder og baggrunde. Det sker ved at skabe fællesskaber mellem matematik- og faglærere i fag med matematikindhold, så underviserne kan samarbejde om at undervise både i og med matematik.

Projektet kommer til at øge lærernes didaktiske kompetencer og give eleverne et mere positivt syn på matematik og forståelse af, hvordan den bruges i deres fag. Målet er i sidste ende at forbedre elevernes motivation og læring i matematik og sænke frafaldet på erhvervsskolerne.

Projektet har fået kaldenavnet KLUMP som akronym af titlen "KompetenceLøft af Undervisere i Matematik På erhvervsskoler". 

KLUMP-projektet handler om at øge elevernes motivation ved at forbinde matematikken og erhvervsfagligheden.
KLUMP-projektet handler om at øge elevernes motivation ved at forbinde matematikken og erhvervsfagligheden.
Foto: KLUMP-projektet

FØLGENDE FAG ER MED I KLUMP-PROJEKTET

Smed

Foto: Tradium

Personvognsmekaniker

Foto: Tradium

Murer

Foto: Tradium

Business

Foto: Tradium

Tømrer

Foto: Tradium

Elektriker

Foto: Tradium

Industrioperatør

Foto: Tradium

Bro mellem matematik og erhvervsfaglighed

Inspirerede lærere

Motiverede elever

Fagligt dygtige elever

Elever får positivt syn på matematik

Ca. 40 undervisningsforløb

Videnskabelige artikler

KLUMP er et partnerfællesskab mellem Aalborg Universitet, Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning og Tradium gymnasium og erhvervsskole i Randers
KLUMP er et partnerfællesskab mellem Aalborg Universitet, Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning og Tradium gymnasium og erhvervsskole i Randers
Foto: KLUMP-projektet
KLUMP-projektet vil inspirere matematiklærere og faglærere i fag med matematikindhold og give eleverne et positivt syn på matematik.
KLUMP-projektet vil inspirere matematiklærere og faglærere i fag med matematikindhold og give eleverne et positivt syn på matematik.
Foto: KLUMP-projektet

Oversigt over forløbet