LabSTEM Nord er et regionalt forsknings- og udviklingsprojekt forankret på Aalborg Universitet og UCN i Aalborg. Projektet er løber 2021-2024 og Teknologipagten under Region Nordjylland har givet midler til projektet.

Fokus i projektet er at skabe:

  • En integreret STEM didaktik med udgangspunkt i problem-baseret læring
  • Samarbejde på tværs af hele uddannelseskæden (grundskole-erhvervsskole-professionshøjskole-universitet)
  • Lærerfællesskab gennem virtuelle STEMLabs
MENU

Følg os på Sociale medier