AAU logo

Working papers and reports

Working papers and reports

In English:

Snapshot review of engineering education reform in Chile (2017)
Ruth Graham

Problem Based Learning and Sustainability: Practice and Potential. An inventory carried out at the Faculty of Engineering and Science, Aalborg University, Denmark (2014)
Kirsten Krogh Hansen, Mona Lisa Dahms, Kathrin Otrel-Cass and Aida Guerra

Good Examples Catalogue - Problem Based Learning and Sustainability in Engineering and Science Education – Practice and Potential (2014)
Kirsten Krogh Hansen, Kathrin Otrel-Cass, Aida Guerra and Mona Lisa Dahms

Facilitation in a PBL-environment - Publication for Centre for Engineering Education Research and Development  (2008)
Anette Kolmos, Xiangyun Du, Jette Egelund Holgaard and Lars Peter Jensen

PhD Supervision at Faculty of Engineering, Science and Medicine, Aalborg University (2007)
Anette Kolmos, Lise Kofoed, Xiangyun Du and Astrid Lassen

 

In Danish:

Virksomhedsprojekter - En guide til målrettet og systematisk virksomhedssamarbejde i ingeniøruddannelserne
Aalborg Centre for Problem Based Learning in Engineering Science and Sustainability
Jette Egelund Holgaard, Stine Bylov og Anette Kolmos 

PROCEED-2-WORK
Ingeniørers erfaring med overgang fra uddannelse til arbejdsliv
Arbejdsrapport no. 3 (2017)
Anette Kolmos og Rene Bonde Koretke

PROCEED-2-WORK
AAU teknisk-naturvidenskabelige studerendes forventning og parathed til det kommende arbejdsliv
Arbejdsrapport no. 2 (2017)
Anette Kolmos og Rene Bonde Koretke

Undersøgelse af frafald og fastholdelse ved medialogi og andre uddannelser ved det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet 2015-2016 Ingeniørstuderendes forventning og parathed til det kommende arbejdsliv
Arbejdsrapport no. 1
Pia Bøgelund, Kaja Justesen, Anette Kolmos og Stine Bylov 

PROCEED-2-WORK
Ingeniørstuderendes forventning og parathed til det kommende arbejdsliv
Arbejdsrapport no. 1

Anette Kolmos og Stine Bylov

Evaluering af ændringerne i PBL modellen på TEKNAT AAU (2012)
Anette Kolmos og Jette Holgaard

Delrapport 6: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006 og
individuelle projekteksaminer 2008 (2008)

Sidse Høyrup Clemmensen, Jette Egelund Holgaard og Anette Kolmos

Delrapport 5: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved de Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige fakulteter (INS), Aalborg Universitet. En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006 og individuelle projekteksaminer 2008 (2008)
Jette Egelund Holgaard, Anette Kolmos og Sidse Høyrup Clemmensen

Delrapport 4: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet. En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006 og individuelle projekteksaminer 2008 (2008)
Jette Egelund Holgaard, Anette Kolmos og Sidse Høyrup Clemmensen

Delrapport 3: Projekteksaminer ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Ingeniørhøjskolen i København og Vitus Bering (2007)
Jette Egelund Holgaard, Anette Kolmos og Sidse Høyrup Clemmensen

Delrapport 2: Individuel og gruppebaseret projekteksamen sommer 2006 og 2007 ved Fakultet for Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskab (2007)
Anette Kolmos og Jette Holgaard

Delrapport 1: Sammenligning af gruppebaseret og individuel eksamen sommer 2006 ved Fakultet for Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskab (2007)
Anette Kolmos og Jette Holgaard